Další 4,7 cm protitankový kanón vz. 36 zpět ve vlasti

V druhé polovině června 2005 překročila hranice České republiky dlouho očekávaná zásilka z ostrova Guernsey. Naložen na paletě se vrátil do země původu originální 4,7 cm pevnostní kanón vz. 36, kódovým označením L1, jenž tvořil výzbroj těžkého opevnění stavěného v letech 1935 až 1938.

Po několikaletému úsilí členů Klubu vojenské historie Kralka a díky finanční podpoře Ministerstva obrany České republiky se podařilo získat z Muzea německé okupace na ostrově Guernsey nekompletní zbraň č. 121, jenž po rekonstrukci a doplnění bude osazena v levé střelecké místnosti pěchotního srubu K-S 5 „U potoka“.

Historie kanónu

Kanón č. 121 má pohnutou historii. 26. března 1938 byl expedován ze Škodových závodů (v dodávce se nacházely i oba kanóny pro K-S 5), aby mohl být vzápětí osazen do střílny v pravé kasematě pěchotního srubu K-S 19, odkud měl palebně uzavřít interval mezi objekty K-S 19 a K-S 18 a krýt prostor Dolních Boříkovic. Po podpisu Mnichovské dohody a vyklizení opevnění byl odsunut do zázemí, kde padl při obsazení zbytku Československa 15. března 1939 do rukou Němcům.

Německá armáda použila bývalé československé kanóny na svých opevněních v Evropě (pod kódovým označením 4,7 cm PAK K36(t)). Přesné osudy našeho kanónu během války nejsou zatím známy. Jisté je, že zbraň byla namontována v jednom z objektů Atlantického valu u francouzské obce Wissant, kde působil proti spojencům. Dle poškození střelbou zbraní malé ráže pravděpodobně jeho „kariéru“ ve druhé světové válce ukončil až pěchotní útok .

Z objektu kanón demontovali v roce 1995 pracovníci Muzea německé okupace, kteří ho převezli na ostrov Guernsey a provedli na něm základní konzervační práce (nátěr základovou barvou). Od té doby ležela zbraň L1 na dvoře zmíněného muzea vystavená nepřízni počasí s určením k osazení do jednoho z německých objektů na tamním fortu Hommet. Vzhledem k náročnosti rekonstrukce jak zbraně, tak objektu však bylo od záměru vybudovat muzeum upuštěno, a tak kanón stále čekal na svůj další osud.

Díky pochopení primátora města Olomouce pana Martina Tesaříka a velvyslance Francouzské republiky v ČR pana Joëla De Zorziho byla na podzim roku 2004 oslovena jeho jménem vytipovaná zahraniční vojenská muzea s žádostí o spolupráci při získání kanónu do našich expozic. Na tuto výzvu reagoval ředitel Muzea německé okupace p. Richard Heaume s nabídkou přenechání nekompletního kanónu, jenž se stále nalézal na dvoře jeho muzea. Shodou okolností měl měsíc nato naplánovanou návštěvu České republiky, a tak nastalo horečné období přípravy jak našeho objektu, tak prezentačních materiálů. Pan Heaume se totiž vcelku logicky zajímal o to, kde a jakým způsobem by měl být jeho kanón vystaven. Na počátku prosince 2004 jsme přivítali spolu se starostkou Dolní Moravy paní Janou Bednářovou vzácnou návštěvu již na vyšperkovaném srubu a po prohlídce K-S 5 i okolních objektů jsme získali příslib, že kanón bude náš.

Když později přišla poštou i darovací smlouva, bylo jasné, že se rozjíždí velký projekt, na jehož konci bude sen každého bunkrologa – osazený kanón ve střílně pěchotního srubu.

Průběh a zajištění návratu kanónu do ČR

Nastala druhá a nutno říci i těžší fáze celého projektu – vyřídit všechna vývozní a dovozní povolení, zjistit podmínky pro držení takovéto zbraně a hlavně vyřešit financování. Na tomto místě je nutno poděkovat společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., vlastnící příslušnou licenci na dovoz vojenského materiálu, jenž se ujala vyřizování administrativních záležitostí a jednání s úřady. Díky její pomoci jsme se mohli nerušeně věnovat shánění finančních prostředků na zajištění celé akce.

Oslovili jsme řadu firem s prosbou o sponzoring, přičemž nás mile překvapila ochota většiny z nich podílet se na záchraně tohoto unikátu. Bez finančního přispění a pomoci níže uvedených firem by pravděpodobně nebylo možno celou akci vůbec uskutečnit. Když podporu poskytlo i Ministerstvo obrany České republiky, bylo jasné, že vše spěje ke šťastnému konci.

V květnu letošního roku jsme s několika členy KVH Kralka podnikli přátelskou návštěvu na ostrově Guernsey, kde jsme jednak chtěli osobně vyjádřit náš vděk, a také zjistit osudy a stav získaného kanónu. Dostalo se nám velmi milého přijetí od pana Heaumeho a jeho přátelé nabídli nezištně průvodcovské služby po ostrovních fortifikacích. Těch je na Guernse k vidění opravdu mnoho – od starších fortifikačních památek v podobě pobřežních věží a fortů až po novodobé německé bunkry Atlantického valu.

Při návštěvě na ostrově byly také dojednány všechny podrobnosti převozu děla do ČR a po předchozím obdržení dovozní licence od českého Ministerstva průmyslu a obchodu již nic nebránilo vlastní realizaci. Převoz provedla brněnská společnost BEST TRANSPORT a. s., jenž zajistila i celní formality. Děkujeme za pochopení i vstřícné jednání, kterého si nesmírně vážíme.

Rekonstrukce

V současné době na kanónu probíhají rekonstrukční práce - zub času přece jen zanechal na dělu své stopy v podobě chybějících částí a zkorodovaných míst. Avšak díky kvalitnímu materiálu není koroze nijak závažná a jak se ukazuje, tak je i lehce odstranitelná. Po rekonstrukci hlavních částí (kolébky, těsnící koule a vyvažovačů) přijde na řadu výroba chybějících dílů. Celá rekonstrukce spolkne ještě mnoho finančních prostředků, nicméně tento technický a historický unikát si je bezesporu zaslouží.

Našim cílem je připravit kanón pro instalaci do pěchotního srubu K-S 5 U potoka a následně uspořádat slavnostní akci odhalení. Předpokládaný termín je konec letošní sezóny (říjen 2005) nebo začátek sezony příští. Rekonstrukce a osazení si vyžádá spoustu úsilí a finančních prostředků. Uvítáme proto jakoukoli podporu a pomoc - finanční, materiální, pomoc při výrobě součástí, zapůjčení plánů a výkresů... V případě zájmu nás prosím kontaktujte buď telefonicky (Ing. Jiří Vaněček, 608 450 440) nebo emailem vanecek@ropiky.net. Děkujeme.

Legislativa

Dovoz kanónu byl povolen na základě licence udělené ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zák. č. 38/1994 Sb. Ministerstvem průmyslu a obchodu ze dne 14.4. 2005.

Kanón je zjevně v nestřelbyschopném stavu, přesto jsme po převzetí zajistili odbornou kontrolu a provedení úprav tak, aby splňoval českou legislativu (zákon č. 119/2002 Sb.) jako nefunkční (tj. úředně znehodnocená) zbraň. V současné době tedy kanón je a bude nestřelbyschopný ve smyslu příslušných ustanovení citovaného zákona.

Poděkování

Celý projekt získání, dopravy a probíhající rekonstrukce by nebyl realizovatelný bez pomoci a podpory partnerů a sponzorů. Zásadní poděkování patří především společnosti

ŠKODAEXPORT, a.s., Praha

za neocenitelnou pomoc při vyřizování administrativních a legislativních náležitostí spojených s dovozem kanónu.

Velký dík dále patří těmto organizacím a jednotlivcům, kteří se na projektu podíleli:

Ministerstvo obrany České republiky

MONTEX, s. r. o., Kolín

2 EL, spol. s .r.o , Nový Bydžov.

Mgr. Ondřej Filip, advokát , Ústí nad Orlicí.

K2 Plaster, Martin Kadlečík , Chlumec nad Cidlinou

Qualitest, spol. s.r.o. , Pardubice

Alstom Power s.r.o. , Brno

Mikroplastik, s.r.o. , Přelouč

ŠKODAEXPORT, a. s.

Terom, Antonín Mrkvička , Chlumec nad Cidlinou

Dalibor Labík, Hostinec na Kopečku , Olešnice u Chlumce nad Cidlinou

Ivo Juráš , Olomouc

SOR Libchavy, spol. s r.o.

Pavel Gottfried, Horka nad Moravou

Dopravu zajistila společnost BEST TRANSPORT a.s., Brno
setkání na ostrově
Setkání s členy CIOS na ostrově Guernsey.
u kanónu
Společné foto s panem Richardem Heaumem (uprostřed s prstem na spoušti) před odjezdem z Guernsey.
v přístavu
Kanón připravený na transport v přístavu St. Peter Port na ostrově Guernsey.
po opískování
Již u nás v republice, po částečném opískování.
odměr
Renovovaný převod odměru.
vyvažovače
Vyvažovače po částečné renovaci.
Září 2005

Rekonstrukce originálního „4 cm protitankového kanónu vz. 36“ zdárně pokračuje. Po příjezdu do ČR byl kanón zbaven koroze a zbytků novodobých nátěrů. Po částečné demontáži na menší funkční celky probíhá jejich oprava a doplnění chybějících dílů. Překvapivé je, že i po téměř 70ti letech od výroby a smontování zbraně lze šrouby a jiné spojovací prvky v převážné většině povolit, což se původně zdálo jako věc naprosto nemožná. Při demontáži jsme též zjistili, že kanón je ve skutečnosti smontovaný z několika exemplářů. Číslo 121 je na kolébce lafety. Spodní díl této kolébky však již má číslo 245. Hlaveň se závěrem byly vyrobeny až v roce 1939 a nesou číslo 375.

Podle zapůjčeného originálu byla vyrobena chybějící čelní pancéřová deska, díky které mohla být těsně před akcí „Cihelna – den Sil podpory a výcviku“ osazena do levé střílny K-S 5 renovovaná těsnící koule. Tím se stala prvním dílem kanónu, který se vrátil do bunkru. Následující víkend po osazení si nový exponát prohlédlo přes 400 návštěvníků.

napojení hlavně na kouli
Sundávání koule z hlavně, zadní opěrná deska ještě není oddělena.
hlaveň
Kouli se sundat podařilo, desku naštěstí také.
kanón
Kanón demontovaný z kolébky lafety.
osazování koule
Osazování probíhalo ručně a s přesilou lidí kvůli značné hmotnosti koule.
osazená koule
Ještě utáhnout šrouby, namazat vazelínou a hotovo.
koule
Detail osazené koule zevnitř.
zvenku střílny
Zvenku vypadá koule spíše jako plastový výlisek, ale nenechte se mýlit. Také jsme přetřeli střílny na šedo podle dobových podkladů, byť odstín je o stupeň světlejší, než by měl být.
brzdovratné zařízení
Spojková matice a dno brzdového válce.
vysouvání hlavně
Vysouvání hlavně z kolébky za pomoci heveru.
závěr a brzda
Kanón před demontáží hlavně. Vlevo závěr, válec vpravo nahoře je brzdovratné zařízení, pod ním je v kolébce vsunutá hlaveň.
brzdový válec - šrouby
Šrouby vypouštěcího a plnícího otvoru brzdového válce, kupodivu i po více než 60ti letech bylo možné je vyšroubovat.
rozebraná závěrová klika
Uprostřed renovovaná závěrová klika, nahoře jezdce kolébky kanónu pro uchycení k vrchní lafetě.
součásti závěru a lafety
Vlevo rozebraná závěrová klika před renovací, vpravo páčky odměrových narážek (stará a nové vyrobené podle ní).
rozebraná lafeta
Rozebraná lafeta. Na spodním segmentu je patrná míra zreznutí. Kromě toho byla zkřivená, patrně důsledek poškození výbuchem.
tmelení lafety
Orezlou lafetu bylo nutno řádně prokytovat.

 

Jaro 2006

 

lafeta
Lafeta kanónu. Již jsou osazené odměrové narážky i odměrové řídidlo.
lafeta
Pohled zleva na lafetu a odměrové řídidlo.
vyvažovače
Vyvažovače s osazeným náměrovým řídidlem.
zbraň a kolébka po tmelení
Hlaveň opět vložená do kolébky zbraně, jako prakticky všechny součásti řádně zakytovaná. (Tmelu bylo v tomto okamžiku spotřebováno více než 15kg).
náměrový oblouk
Dole starý náměrový oblouk, nahoře rozebraný nově vyrobený náměrový oblouk.
náměrový oblouk
Složený nově vyrobený náměrový oblouk. U menších dílů bohužel často míra poškození původních součástí nedovolila jejich znovupoužití.
spojka odpadových trubek
Nově vyrobená spojka trubic pro odpady nábojnic od kulometu a kanónu.
lapač nábojnic
Nově vyrobená zadní část krytu kanónu s lapačem nábojnic. Tato plechová část se bohužel u našeho kanónu vůbec nedochovala.
opěrka a schránka na kul. pásy
Kastlík na ukládání vystřílených kulometných pásů, vpravo prsní opěrka kanónu, resp. její kovová část.
stupnice
Celkový pohled na čerstvě nabrynýrované stupnice náměru a odměru.
identifikační štítek
Perlička na dortu - speciálně pro náš kanón vyrobený identifikační štítek.
části po stříkání
Po broušení a tmelení přichází na řadu povrchová úprava. Finišuje se na lapači nábojnic, držáku schránky pro kulometné střelivo apod.

 

 
 
 

  Radek Hrabčák (c) 2008